Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku,
zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na temat naszej polityki prywatności znajdziesz tutaj.
Autorem rankingu jest multiagencja
Ubezpieczenia online.pl sp z o.o. - właściciel
największego w Polsce portalu o ubezpieczeniach:
www.ubezpieczenie.com.pl

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo przesyłania danych gwarantuje
firma Unizeto. Certyfikat SSL zapewnia ochronę
stron internetowych oraz poufność przekazywanych danych.

Komisja Nadzoru Finansowego

Nasza firma jest wpisana do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, pod numerem: 11166643/A, prowadzonym przez KNF z siedzibą w Warszawie, przy Pl. Powstańców Warszawy 1.

GIODO

W trosce o informacje przekazywane nam przez klientów ściśle współpracujemy z GIODO, który ma kontrolę nad prawidłowym, zgodnym z prawem przetwarzaniem danych osobowych.

Rzecznik Finansowy

Rzecznik Finansowy reprezentuje interesy naszych klientów wobec ubezpieczycieli i funduszy emerytalnych, interweniuje w sprawach spornych, udziela porad i wydaje ekspertyzy.
Nawet 1 400 zł więcej do Twojej emerytury!
Zobacz jak to zrobić - sprawdź teraz »

Niezależny Ranking Otwartych Funduszy Emerytalnych

Poradniki OFE - dowiedz się więcej o Otwartych Funduszach Emerytalnych

Otwarte Fundusze Emerytalne dostępne na polskim rynku

Obecnie na polskim rynku finansowym działa 15 Otwartych Funduszy Emerytalnych. Tworzą one tzw. drugi filar systemu emerytalnego w  Polsce. Otwarte Fundusze Emerytalne są powszechne, kapitałowe, zarządzane przez prywatne podmioty. Członkostwo w nich jest obowiązkowe.

Część każdej składki emerytalnej jest odprowadzana przez ZUS do wybranego przez ubezpieczonego funduszu emerytalnego. Działalność funduszy emerytalnych określona została w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

Bycie członkiem funduszu emerytalnego oznacza powierzenie części swoich dzisiejszych dochodów wyspecjalizowanej instytucji finansowej, której zadaniem jest prowadzenie takiej polityki inwestycyjnej, by długoletni okres gromadzenia i inwestowania środków pieniężnych pozwolił ubezpieczonemu zgromadzić jak najwyższy kapitał na przyszłą emeryturę.

Emerytura z drugiego filaru będzie niezbędnym uzupełnieniem emerytury z ZUS.

W co inwestują fundusze?

AIG - Polityka lokacyjna funduszu zakłada inwestowanie w sposób bezpieczny. Fundusz inwestuje głównie w państwowe obligacje, bony skarbowe i lokaty bankowe. W mniejszym stopniu są to akcje.

AXA - Strategicznym celem AXA OFE jest zapewnienie realnego (czyli uwzględniającego zjawisko inflacji) wzrostu zgromadzonych przez jego członków składek przy bezpiecznym inwestowaniu powierzonych środków.

Podejmując decyzje inwestycyjne dotyczące kupna lub sprzedaży akcji AXA koncentruje się na najbardziej dynamicznych sektorach gospodarki i na przedsiębiorstwach mających dobre perspektywy rozwoju.

Bankowy OFE - Największą inwestycją Funduszu są obligacje i bony skarbowe. Strategia inwestycyjna Bankowego OFE zakłada również zaangażowanie w akcje spółek giełdowych i Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. Zgodnie ze strategią inwestycyjną niewielka część środków jest inwestowana w tzw. dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Część środków funduszu znajduje się na lokatach bankowych.

Commercial Union - W istniejących ograniczeniach prawnych średnioterminowa struktura aktywów to:  akcje 30%, obligacje 60%,  bony skarbowe 5% oraz gotówka i inne aktywa płynne 5%.

Generali OFE - Fundusz inwestuje zarówno w papiery krótkoterminowe, jak i długoterminowe. W portfelu mają znaleźć się akcje spółek z najlepszymi perspektywami wzrostu.

ING Nationale Nederlanden - Znacząca część aktywów funduszu lokuje w obligacje i bony skarbowe czyli bezpieczne i rentowne inwestycje. Aby zwiększyć rentowność fundusz część środków inwestuje także w obligacje gmin i przedsiębiorstw oraz w akcje renomowanych polskich przedsiębiorstw o stabilnej sytuacji finansowej.

Nordea OFE - Celem Nordea OFE jest osiągnięcie w długim okresie stopy zwrotu wyższej niż średnia na rynku. W ciągu najbliższych lat zamierza prowadzić konserwatywną politykę inwestycyjną polegającą na inwestowaniu w najbardziej płynne niedowartościowane instrumenty finansowe.

DOM OFE - Fundusz inwestuje głównie w papiery dłużne, bony skarbowe i inne papiery emitowane przez Skarb Państwa i NBP. Ale również w akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym. Przy czym dokładnie bada wiarygodność emitentów.

Ergo Hestia - Ze względu na konieczność zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa powierzonych środków, w portfelu dominują papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa, w tym średnio i długookresowe obligacje.

Portfel papierów dłużnych Funduszu będzie stopniowo wzbogacany o nieskarbowe papiery wartościowe emitowane między innymi przez banki, gminy i przedsiębiorstwa.

OFE Polsat - Polityka inwestycyjna Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego POLSAT S.A. zakłada inwestycje w instrumenty przewidziane przepisami prawa przy jednoczesnym uwzględnieniu obecnego stanu rozwoju i kondycji rynków, na których inwestuje.

W oparciu o aktualne analizy sytuacji rynkowej, na bieżąco kontroluje i dostosowuje portfel inwestycyjny do panujących warunków, co pozwala na efektywne zarządzanie aktywami.

Skarbiec Emerytura - Polityka inwestycyjna OFE Skarbiec - Emerytura oparta jest na dwóch filarach: bezpieczeństwie inwestycji oraz stabilnym wzroście zysku. Większa część aktywów (od 60-100%) jest lokowana w papiery dłużne takie jak: obligacje państwowe, papiery wartościowe Narodowego Banku Polskiego, obligacje komunalne oraz obligacje firm o uznanej reputacji finansowej.

Pozostała część portfela to aktywa o wyższym stopniu ryzyka czyli akcje spółek giełdowych.

Pekao OFE – Fundusz inwestuje w akcje pomiędzy 20% a 40% aktywów.

Alicja Szakiel

« Powrót

RankingOFE top3
Notowania OFE
FunduszWartość1 m-c [%]
Aegon OFE28,940,1
Allianz Polska OFE28,12-0,1
Aviva OFE29,300,1
AXA OFE29,600,3
PKO BP Bankowy OFE29,300,1
Szczegóły notowań
Porównaj ubezpieczenia na życie
  1. Wypełniasz formularz
  2. Otrzymujesz do 5 ofert
  3. Wybierasz najlepszą ofertę ubezpieczenia
  4. Spotykasz się z agentem
Porównaj oferty!
Masz pytania?
Wyślij maila
ekspertowi

bok@rankingofe.com.pl
Reklama     |     Partnerzy     |     Polityka prywatności     |     O firmie     |     Regulamin     |     Kontakt
© 2006-2024 Ubezpieczenia online.pl Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. | Ubezpieczenie na życie
Nasza firma jest wpisana do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, pod numerem: 11166643/A, prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy Pl. Powstańców Warszawy 1.


Polska Izba Pośredników Ubezpieczeniowych i FinansowychKomisja Nadzoru FinansowegoGeneralna Inspekcja Ochrony Danych OsobowychRzecznik UbezpieczonychUbezpieczenia online.pl