Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku,
zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na temat naszej polityki prywatności znajdziesz tutaj.
Autorem rankingu jest multiagencja
Ubezpieczenia online.pl sp z o.o. - właściciel
największego w Polsce portalu o ubezpieczeniach:
www.ubezpieczenie.com.pl

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo przesyłania danych gwarantuje
firma Unizeto. Certyfikat SSL zapewnia ochronę
stron internetowych oraz poufność przekazywanych danych.

Komisja Nadzoru Finansowego

Nasza firma jest wpisana do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, pod numerem: 11166643/A, prowadzonym przez KNF z siedzibą w Warszawie, przy Pl. Powstańców Warszawy 1.

GIODO

W trosce o informacje przekazywane nam przez klientów ściśle współpracujemy z GIODO, który ma kontrolę nad prawidłowym, zgodnym z prawem przetwarzaniem danych osobowych.

Rzecznik Finansowy

Rzecznik Finansowy reprezentuje interesy naszych klientów wobec ubezpieczycieli i funduszy emerytalnych, interweniuje w sprawach spornych, udziela porad i wydaje ekspertyzy.
Nawet 1 400 zł więcej do Twojej emerytury!
Zobacz jak to zrobić - sprawdź teraz »

Niezależny Ranking Otwartych Funduszy Emerytalnych

Poradniki OFE - dowiedz się więcej o Otwartych Funduszach Emerytalnych

OFE - czy Twoje pieniądze są bezpieczne?

Z pewnością nie raz zastanawiałeś się czy środki zgromadzone na Twoim koncie w Otwartym Funduszu Emerytalnym są bezpieczne. Co je chroni? Czy został stworzony jakiś system środków ochronnych? Sam oceń czy możesz spać spokojnie.

Wielostopniowy system gwarancji
 

ZYSK Z INWESTYCJI < MINIMALNA STOPA ZWROTURACHUNEK REZERWOWYŚRODKI WŁASNE TOWARZYSTWAFUNDUSZ GWARANCYJNYBUDŻET PAŃSTWA

 

Środki gromadzone w funduszu emerytalnym są bezpieczne i nie ma możliwości ich utraty. Są one objęte wielostopniowym systemem gwarancji.
Jeżeli zysk z inwestycji w danym funduszu będzie mniejszy niż minimalna stopa zwrotu, to towarzystwo zarządzające funduszem, będzie musiało pokryć tę różnicę ze stworzonego ze swoich środków rachunku rezerwowego. Jeśli środki z rachunku rezerwowego będą niewystarczające, towarzystwo będzie zobowiązane pokryć powstały niedobór ze środków własnych.

Jeśli środki własne nie wystarczą wyrównanie tej różnicy, to pokryje je Fundusz Gwarancyjny, który jest tworzony przez wszystkie towarzystwa emerytalne. W ostateczności gdyby i w Funduszu Gwarancyjnym zabrakło pieniędzy, zostaną one wypłacone z budżetu państwa.


Co zrobiono by klient mógł spać spokojnie?

1. Nad prawidłową działalnością OFE oraz PTE czuwa Komisja Nadzoru Finansowego. Prowadzenie działalności przez PTE i OFE wymaga zezwolenia. Nadzorowi podlega działalność operacyjna, stan majątkowy i polityka lokacyjna *
2. Aktywa funduszu (składki oraz zyski z ich lokowania) są oddzielone od aktywów firmy zarządzającej nimi (OFE i PTE – to dwie różne instytucje).
3. Wszystkie aktywa OFE (składki + zyski) przechowywane są na rachunku w niezależnej instytucji finansowej zwanej depozytariuszem. Depozytariusz jest obowiązany do nadzorowania i czuwania nad poprawnością inwestowania zgromadzonych środków OFE przez firmę zarządzającą (PTE).
4. Instrumenty finansowe, w które OFE może inwestować, zostały ściśle określone w aktach prawnych. Są to te instrumenty, które nie pozwalają na inwestowanie w ryzykowne przedsięwzięcia, a więc są to tylko takie instrumenty, które zapewniają maksimum bezpieczeństwa. Ponadto wspomniany już niezależny depozytariusz ma również obowiązek kontrolowania zgodności inwestycji dokonywanych przez OFE z przepisami określonymi w ustawie.
5. Każde PTE ma obowiązek stałego informowania o osiąganych dochodach (zyskach) OFE z inwestycji – jest to stopa zwrotu.
6. W skrajnym przypadku, gdyby doszło do upadłości PTE, aktywa OFE pozostają nienaruszone, a ich zarządzanie w takim przypadku przejmuje inne PTE, które z kolei musi wcześniej uzyskać akceptację KNUiFE (KNUiFE zaakceptuje tylko takie PTE, które wykazało się już dobrymi wynikami i którego kondycja finansowa nie budzi żadnych zastrzeżeń).
* Kontrola instytucjonalna obejmuje przede wszystkim wydawanie zezwoleń na utworzenie towarzystw i funduszy emerytalnych oraz ich cofanie, wydawanie zezwoleń na połączenia i przejęcia towarzystw lub funduszy, a także przeprowadzanie bezpośredniej kontroli w siedzibie towarzystwa, depozytariusza i agenta transferowego (podmiotu prowadzącego rejestr członków funduszu) wraz z uprawnieniem wglądu do ksiąg, dokumentów i innych nośników informacji, żądania sporządzenia oraz wydania kopii tych dokumentów i nośników informacji oraz żądania udzielenia informacji przez członków władz statutowych i pracowników kontrolowanych podmiotów.

Komisja nadzoruje także procedury przystąpienia do funduszu i transferu członków między funduszami oraz kontroluje przebieg działalności akwizycyjnej - w tym zakresie Komisja prowadzi rejestr osób uprawnionych do czynności akwizycyjnych na rzecz funduszu emerytalnego, dysponuje też uprawnieniem do przeprowadzania bezpośredniej kontroli w podmiotach prowadzących działalność akwizycyjną.

W ramach nadzoru finansowego KNF monitoruje proces gromadzenia i transferu składek, metody wyceny aktywów, zachowanie limitów inwestycyjnych, poziom minimalnej wymaganej stopy zwrotu, kontrolowane są także aktywa OFE u depozytariuszy i wpłaty do Funduszu Gwarancyjnego.

Bieżący wgląd w sytuację funduszy emerytalnych Komisja ma zapewniony dzięki wymogowi dostarczania przez nadzorowane podmioty dziennych informacji, które zawierają szczegółowe dane, m.in. liczbę członków, wysokość środków, które wpłynęły na ich konta, rodzaje i wysokość lokat w poszczególne instrumenty finansowe.

Alicja Szakiel

« Powrót

RankingOFE top3
Notowania OFE
FunduszWartość1 m-c [%]
Aegon OFE28,940,1
Allianz Polska OFE28,12-0,1
Aviva OFE29,300,1
AXA OFE29,600,3
PKO BP Bankowy OFE29,300,1
Szczegóły notowań
Porównaj ubezpieczenia na życie
  1. Wypełniasz formularz
  2. Otrzymujesz do 5 ofert
  3. Wybierasz najlepszą ofertę ubezpieczenia
  4. Spotykasz się z agentem
Porównaj oferty!
Masz pytania?
Wyślij maila
ekspertowi

bok@rankingofe.com.pl
Reklama     |     Partnerzy     |     Polityka prywatności     |     O firmie     |     Regulamin     |     Kontakt
© 2006-2024 Ubezpieczenia online.pl Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. | Ubezpieczenie na życie
Nasza firma jest wpisana do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, pod numerem: 11166643/A, prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy Pl. Powstańców Warszawy 1.


Polska Izba Pośredników Ubezpieczeniowych i FinansowychKomisja Nadzoru FinansowegoGeneralna Inspekcja Ochrony Danych OsobowychRzecznik UbezpieczonychUbezpieczenia online.pl