Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku,
zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na temat naszej polityki prywatności znajdziesz tutaj.
Autorem rankingu jest multiagencja
Ubezpieczenia online.pl sp z o.o. - właściciel
największego w Polsce portalu o ubezpieczeniach:
www.ubezpieczenie.com.pl

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo przesyłania danych gwarantuje
firma Unizeto. Certyfikat SSL zapewnia ochronę
stron internetowych oraz poufność przekazywanych danych.

Komisja Nadzoru Finansowego

Nasza firma jest wpisana do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, pod numerem: 11166643/A, prowadzonym przez KNF z siedzibą w Warszawie, przy Pl. Powstańców Warszawy 1.

GIODO

W trosce o informacje przekazywane nam przez klientów ściśle współpracujemy z GIODO, który ma kontrolę nad prawidłowym, zgodnym z prawem przetwarzaniem danych osobowych.

Rzecznik Finansowy

Rzecznik Finansowy reprezentuje interesy naszych klientów wobec ubezpieczycieli i funduszy emerytalnych, interweniuje w sprawach spornych, udziela porad i wydaje ekspertyzy.
Nawet 1 400 zł więcej do Twojej emerytury!
Zobacz jak to zrobić - sprawdź teraz »

Niezależny Ranking Otwartych Funduszy Emerytalnych

Poradniki OFE - dowiedz się więcej o Otwartych Funduszach Emerytalnych

Kto musi zostać członkiem OFE?

Każda osoba urodzona po 31 grudnia 1968 roku ma obowiązek przystąpić do Otwartego Funduszu Emerytalnego. Oczywiście obowiązek ten powstaje wówczas, gdy opłacana jest za Ciebie składka ZUS, tzn. jesteś objęty ubezpieczeniem społecznym (emerytalnym).

Dla kogo II filar?

Musisz wybrać fundusz emerytalny jeśli należysz do jednej z poniższych grup:

  1. jesteś zatrudniony na umowę o pracę,
  2. jesteś zatrudniony na umowę o dzieło, umowę zlecenie,
  3. jesteś zarejestrowany jako bezrobotny,
  4. prowadzisz własną działalność gospodarczą,
  5. przebywasz na urlopie wychowawczym,
  6. pobierasz zasiłek lub stypendium w związku z odbywaniem szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego (również staż absolwencki, praktyki zawodowe).

Ubezpieczony/Ubezpieczenie emerytalne Obowiązkowe Dobrowolne
Pracownik (umowa o pracę) Tak -
Praca nakładcza Tak -
Umowa agencyjna, zlecenia lub o świadczenie usług Tak -
Współpraca przy umowie agencyjnej, zlecenia lub o świadczenie usług Tak -
Pozarolnicza działalność Tak -
Współpraca z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność Tak -
Poseł lub senator Tak -
Stypendysta sportowy Tak -
Pobierający stypendium słuchacz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej Tak -
Wykonywanie odpłatnie pracy na podstawie skierowania w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania Tak -
Bezrobotny pobierający zasiłek dla bezrobotnych, świadczenie integracyjne lub stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, na które zostały skierowane przez powiatowy urząd pracy Tak -
Żołnierz niezawodowy pełniący służbę czynną (z wyłączeniem żołnierzy pełniących służbę wojskową w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego oraz żołnierzy pełniących okresową służbę wojskową) Tak -
Duchowny Tak -
Służba zastępcza Tak -
Funkcjonariusz Służby Celnej Tak -
Urlop wychowawczy, zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego Tak -
Osoba sprawująca opiekę nad członkiem rodziny, opłacająca składki na własne ubezpieczenia - Tak
Obywatel polski zatrudniony za granicą w podmiocie zagranicznym - Tak
Małżonek pracownika skierowanego do pracy w przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędach konsularnych, w stałych przedstawicielstwach przy Organizacji Narodów Zjednoczonych i w innych misjach specjalnych za granicą, w instytutach, ośrodkach informacji i kultury za granicą - Tak
Świadczenie socjalne wypłacane w okresie urlopu, zasiłek socjalny wypłacany na czas przekwalifikowania zawodowego i poszukiwania nowego zatrudnienia, wynagrodzenie przysługujące w okresie korzystania ze świadczenia górniczego albo w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie Tak -
Bezpośrednia, osobista opieka nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem (z wyłączeniem osób podlegających obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów, otrzymujących emeryturę lub rentę oraz tych osób, które w dniu złożenia wniosku o opłacanie składek ukończyły 50 lat i nie posiadają okresu ubezpieczenia - składkowego i nieskładkowego - wynoszącego co najmniej 10 lat, lub posiadają okres ubezpieczenia - składkowy i nieskładkowy -20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn) Tak -
Świadczenie pielęgnacyjne (z wyłączeniem osób, które w terminie przyznania tego świadczenia miały ukończone 50 lat lub więcej i okres ubezpieczenia - składkowy i nieskładkowy - krótszy niż 10 lat - do 31.08.2005 r., a od 1.09.2005 r. z wyłączeniem osób, które podlegają obowiązkowi ubezpieczeń społecznych z innego tytułu na podstawie ustawy o s.u.s. lub na podstawie odrębnych przepisów) Tak -
Obywatel polski zatrudniony w Polsce w podmiocie zagranicznym, który nie posiada na terenie Polski swojej siedziby ani przedstawicielstwa - Tak
Student lub uczestnik studiów doktoranckich - Tak
Alumni seminariów duchownych, nowicjusze, postulanci i junioryści do ukończenia 25 roku życia - Tak
Staż adaptacyjny - Tak

Ubezpieczenie emerytalne (na podstawie materiałów ZUS)

Ubezpieczenie emerytalne to zapewnienie dochodu na ostatni etap życia, kiedy zaprzestajemy pracy zawodowej po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne i rentowe nie dotyczy uczniów gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych lub studentów, którzy nie ukończyli 26 roku życia.

Osoby objęte obowiązkowo ubezpieczeniem emerytalnym mogą po ustaniu tego ubezpieczenia kontynuować je dobrowolnie. Jednak gdy okres tego ubezpieczenia przekracza 10 lat, nie obowiązuje gwarancja wypłaty minimalnego świadczenia, w wypadku gdy stan własnego konta ubezpieczonego nie będzie go zapewniał.

Na ubezpieczenie emerytalne odprowadzana jest składka w wysokości 19,52 %. podstawy wymiaru składki. W przypadku osób, które oszczędzają swój kapitał emerytalny również w Otwartych Funduszach Emerytalnych, Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje 1/3 składki tj. 7,3 proc. do wybranego Otwartego Funduszu Emerytalnego.

Jeżeli ubezpieczony nie przystąpił do funduszu emerytalnego, to wówczas cała składka na ubezpieczenie emerytalne przekazywana jest na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych.
 

Alicja Szakiel

« Powrót

RankingOFE top3
Notowania OFE
FunduszWartość1 m-c [%]
Aegon OFE28,940,1
Allianz Polska OFE28,12-0,1
Aviva OFE29,300,1
AXA OFE29,600,3
PKO BP Bankowy OFE29,300,1
Szczegóły notowań
Porównaj ubezpieczenia na życie
  1. Wypełniasz formularz
  2. Otrzymujesz do 5 ofert
  3. Wybierasz najlepszą ofertę ubezpieczenia
  4. Spotykasz się z agentem
Porównaj oferty!
Masz pytania?
Wyślij maila
ekspertowi

bok@rankingofe.com.pl
Reklama     |     Partnerzy     |     Polityka prywatności     |     O firmie     |     Regulamin     |     Kontakt
© 2006-2024 Ubezpieczenia online.pl Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. | Ubezpieczenie na życie
Nasza firma jest wpisana do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, pod numerem: 11166643/A, prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy Pl. Powstańców Warszawy 1.


Polska Izba Pośredników Ubezpieczeniowych i FinansowychKomisja Nadzoru FinansowegoGeneralna Inspekcja Ochrony Danych OsobowychRzecznik UbezpieczonychUbezpieczenia online.pl