Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku,
zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na temat naszej polityki prywatności znajdziesz tutaj.
Autorem rankingu jest multiagencja
Ubezpieczenia online.pl sp z o.o. - właściciel
największego w Polsce portalu o ubezpieczeniach:
www.ubezpieczenie.com.pl

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo przesyłania danych gwarantuje
firma Unizeto. Certyfikat SSL zapewnia ochronę
stron internetowych oraz poufność przekazywanych danych.

Komisja Nadzoru Finansowego

Nasza firma jest wpisana do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, pod numerem: 11166643/A, prowadzonym przez KNF z siedzibą w Warszawie, przy Pl. Powstańców Warszawy 1.

GIODO

W trosce o informacje przekazywane nam przez klientów ściśle współpracujemy z GIODO, który ma kontrolę nad prawidłowym, zgodnym z prawem przetwarzaniem danych osobowych.

Rzecznik Finansowy

Rzecznik Finansowy reprezentuje interesy naszych klientów wobec ubezpieczycieli i funduszy emerytalnych, interweniuje w sprawach spornych, udziela porad i wydaje ekspertyzy.
Nawet 1 400 zł więcej do Twojej emerytury!
Zobacz jak to zrobić - sprawdź teraz »

Niezależny Ranking Otwartych Funduszy Emerytalnych

Poradniki OFE - dowiedz się więcej o Otwartych Funduszach Emerytalnych

Depozytariusz Otwartego Funduszu Emerytalnego

Często szukając informacji na temat Otwartych Funduszy Emerytalnych trafiamy na pojęcie banku – depozytariusza. Pojawia się ono także w statucie każdego OFE. Czym zatem jest depozytariusz funduszy emerytalnych, jakie pełni funkcje i jakie są jego zadania?

Najprościej mówiąc depozytariusz to bank, odpowiedzialny za przechowywanie aktywów Otwartych Funduszy Emerytalnych. Dzięki istnieniu depozytariusza kapitał, który powstaje dzięki składkom członków poszczególnych OFE jest separowany od majątku Powszechnych Towarzystw Emerytalnych.

Wybierając bank, który ma pełnić funkcje depozytariusza fundusz emerytalny musi zwrócić uwagę na to, aby był to bank nie powiązany z nim ani personalnie ani majątkowo. Bankiem depozytariuszem może być jedynie bank krajowy.

Depozytariuszem może być także Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Ponadto, aby zostać depozytariuszem OFE, bank musi posiadać fundusze własne w wysokości stanowiącej równowartość w złotych nie mniejszej niż 100 mln EURO oraz nie być pożyczkodawcą w stosunku do funduszu.

Obowiązki depozytariusza

  1. Przechowywanie aktywów funduszu.
  2. Prowadzenie rejestru aktywów OFE zapisywanych na właściwych rachunkach oraz przechowywanych przez depozytariusza i  inne podmioty uprawnione do tego na mocy odrębnych przepisów lub na podstawie umów zawieranych za zgodą depozytariusza.
  3. Kontrolowanie umów na mocy, których następuje zbycie bądź nabycie praw majątkowych funduszu po kątem zgodności z przepisami prawa i statutem OFE.
  4. Zapewnienie wartości aktywów netto funduszu w sposób pozwalający na wykonywanie obowiązków OFE.
  5. Wykonywanie poleceń towarzystwa, chyba, że są one sprzeczne z przepisami prawa bądź statutem OFE albo w ocenie depozytariusza zagrażają bezpieczeństwu aktywów funduszu.
  6. Zapewnienie inwestowania aktywów funduszu zgodnie z przepisami prawa oraz statutu OFE.
Depozytariusz broni interesów członków funduszu emerytalnego. W razie stwierdzenia przez depozytariusza naruszenia prawa, postanowień statutu OFE depozytariusz zobowiązany jest do poinformowania o tym Komisji Nadzoru Finansowego.

Ponadto depozytariusz jest zobowiązany do występowania w imieniu członków funduszu, z powództwem przeciwko Powszechnemu Towarzystwu Emerytalnemu z tytułu szkody powstałej przez niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków w zakresie zarządzania funduszem i jego reprezentacji.

Alicja Szakiel

« Powrót

RankingOFE top3
Notowania OFE
FunduszWartość1 m-c [%]
Aegon OFE28,940,1
Allianz Polska OFE28,12-0,1
Aviva OFE29,300,1
AXA OFE29,600,3
PKO BP Bankowy OFE29,300,1
Szczegóły notowań
Porównaj ubezpieczenia na życie
  1. Wypełniasz formularz
  2. Otrzymujesz do 5 ofert
  3. Wybierasz najlepszą ofertę ubezpieczenia
  4. Spotykasz się z agentem
Porównaj oferty!
Masz pytania?
Wyślij maila
ekspertowi

bok@rankingofe.com.pl
Reklama     |     Partnerzy     |     Polityka prywatności     |     O firmie     |     Regulamin     |     Kontakt
© 2006-2024 Ubezpieczenia online.pl Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. | Ubezpieczenie na życie
Nasza firma jest wpisana do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, pod numerem: 11166643/A, prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy Pl. Powstańców Warszawy 1.


Polska Izba Pośredników Ubezpieczeniowych i FinansowychKomisja Nadzoru FinansowegoGeneralna Inspekcja Ochrony Danych OsobowychRzecznik UbezpieczonychUbezpieczenia online.pl